Kurumsal Denemeler

20 Dakika modelinin ayrılmaz bir parçası da öğrenci başarısının çok katılımlı bir sınavla ölçülebileceği kurumsal denemelerdir.

  • MEB müfredatına ve kazanım sırasına bire bir uyumludur.
  • Ölçme değerlendirme teknikleri esas alınarak hazırlanmıştır.
  • Denemeler konu analizli olup öğrencinin kendini değerlendirebilmesine olanak sağlar.
  • 1 hazır bulunuşluk, 5 deneme, 3 genel, toplam 9 deneme

Mobil Optik Okuma teknolojimiz ile tüm optik formları fiziki optik okuyuculara ihtiyaç duymadan cep telefonu vb. mobil cihazlarınızla okutarak sisteme yükleyebilirsiniz.

Öğrenci Karnesi

Deneme sonuçları online çıktı veya basılı karne olarak öğrenciye sunulur. Karnede öğrenci doğru, yanlış, başarı yüzdesi, puan vb. istatistiklere ulaşır. Sorular, cevap anahtarı ve kazanımları ile birlikte yer almaktadır.

Kurum Karnesi

Deneme sonuçları online çıktı veya basılı karne olarak öğrenciye sunulur. Karnede öğrenci doğru, yanlış, başarı yüzdesi, puan vb. istatistiklere ulaşır. Sorular, cevap anahtarı ve kazanımları ile birlikte yer almaktadır.

Şube Karnesi

Deneme sonuçları online çıktı veya basılı karne olarak öğrenciye sunulur. Karnede öğrenci doğru, yanlış, başarı yüzdesi, puan vb. istatistiklere ulaşır. Sorular, cevap anahtarı ve kazanımları ile birlikte yer almaktadır.