Okulunuzda 20 Dakika Avantajı

Okulunuz 20 Dakika ile fark yaratsın.

DÖYS ile kurum yöneticileri, kurum içi dijital öğrenme faaliyetleri ve uzaktan öğretim süreçlerine dair bir çok öğrenme içeriğini öğretmen ve öğrencilerinin kullanımlarına sunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi (Öğrenci Karnesi) dijital uygulaması ile öğrenciyi takip edebilir, velileri eksiksiz bilgilendirebilir ve öğrenciyi eksikleri kapatmaya yönelik özel çalışmalara yönlendirebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nde dersler için konu analizleri yer almaktadır. Branş bazında doğru, yanlış, net sayıları ile başarı grafiğini takip edebilirler. Öğrencinin şube, kurum, ilçe, il ve genel başarı sıralamasını gözlemleyebilirler.

Yapılan denemelerin sonuçları PDF formatında ya da basılı karne olarak öğrenciye sunulur. Karnede, öğrencinin başarı yüzdesi puanı, net satıları gibi istatistiklere ulaşılır.

Kurum karnesinde kurumun branş bazında istatistiklerine ve kurumlar arasındaki sıralamasına, Şube Karnesinde şubenin branş bazında istatistiklerine ve şubeler arasındaki sıralamasına yer verilir.