Kurumsal Denemeler

Mobil Optik Okuma teknolojisi desteğiyle.

20 Dakika modelinin ayrılmaz bir parçası da öğrenci başarısının çok katılımlı bir sınavla ölçülebileceği kurumsal denemelerdir.

  • MEB müfredatına ve kazanım sırasına bire bir uyumludur.
  • Ölçme değerlendirme teknikleri esas alınarak hazırlanmıştır.
  • Denemeler konu analizli olup öğrencinin kendini değerlendirebilmesine olanak sağlar.
  • 1 hazır bulunuşluk, 5 deneme, 3 genel, toplam 9 deneme

Mobil Optik Okuma teknolojimiz ile tüm optik formları fiziki optik okuyuculara ihtiyaç duymadan cep telefonu vb. mobil cihazlarınızla okutarak sisteme yükleyebilirsiniz.